Η Φιλοσοφία μας

Σε μια εποχή που η ακίνητη περιουσία βάλλεται από παντού αλλάταυτόχρονα αποτελεί σημαντικό όπλο στη φαρέτρα του καθενός μας είναι περισσότερο από ποτέ επιτακτική η ανάγκη η περιουσία αυτή να μπορεί να εκτιμηθεί και να αξιοποιηθεί σωστά χωρίς υπερβολές, αλλά και χωρίς απαξία. Είναι πλέον καιρός η αγορά του real estate να διαμορφωθεί και να οριοθετηθεί εκ νέου από ανθρώπους που παράγουν και δραστηριοποιούνται σε αυτήν, επαγγελματίες ο καθένας τομέα του, που στόχος τους δεν είναι το εύκολο και γρήγορο κέρδος εις βάρος της υγείας της αγοράς και της ασφάλειας του ιδιοκτήτη και του επενδυτή,  αλλά η αγαστή συνεργασία και το αμοιβαίο όφελος  προκύπτει για όλα τα μέρη που συμπράττουν.

Για την KYROS real estate όσοι συμμετέχουν σε πράξη για συναλλαγή ακίνητης περιουσίας είναι επενδυτές και όχι βορά προς εκμετάλλευση. Αρχή μας και Στόχος μας είναι η ορθή ενημέρωση  του ιδιοκτήτη όσον αφορά στην πραγματική αξία της ιδιοκτησίας του και τις επιλογές αλλά και τις δυνατότητες που έχει για να την αξιοποιήσει και για τον αγοραστή, η παροχή ασφάλειας έχοντας αποκομίσει από την  K Y R O S  real estate πλήρη και σαφή εικόνα της αγοράς, των προοπτικών της και των κινδύνων της.

Η  K Y R O S  real estate δραστηριοποιείται  σε ένα περιβάλλον και μια αγορά με έντονες ιδιαιτερότητες και στρεβλώσεις. Για αυτό το λόγο γίνεται  πιο επιτακτική από ποτέ η  ανάγκη η αγορά αυτή να απαρτίζεται απο τους πραγματικούς εκπροσώπους της. Στην KYROS real estate ο σεβασμός στον ιδιοκτήτη και τον επενδύτη δε μένει στο θεωρητικό επίπεδο. Είναι η ουσία και η πραγματική διάσταση που αποτελεί οδηγό μας σε κάθε συναλλαγή που εμπλεκόμαστε.